Kalender/Menighetsmøte

Menighetsmøte

Menighetsmøtet er menighetens høyeste organ, og består av alle medlemmer med stemmerett. Alle som er døpt med en kristen dåp kan bli medlemmer i Frikirken, og alle som blir døpt i Den Evangelisk Lutherske Frikirke, blir dermed medlemmer i kirken. Medlemmer som ønsker stemmerett i menighetsmøtet, kan oppnå dette etter fylte 15 år.

Powered by Cornerstone