Kalender/Gudstjeneste

Gudstjeneste

Guds ord sier: "Tjen Herren!" Dette innebærer at hele livet skal være en gudstjeneste. Men Jesu etterfølgere kan ikke tjene Herren uten at de kommer sammen i hans navn; for å høre Guds ord, be, takke og lovprise ham og feire nattverden. Gudstjenesten som omfatter hele vårt liv, har sitt levende sentrum i den gudstjeneste som skjer i menighetens forsamling. 

Bibellesning og forkynnelse har en sentral plass i gudstjenester og møter. Man legger vekt på den bibelske forståelsen om at troen kommer av forkynnelsen.
I Brunlanes Frikirke følger vi vanligvis kirkeårets tekstrekker, men i enkelte tilfeller kan en oppleve at de oppsatte tekster legges til side , og at man i stedet gjennomgår andre bibelske skrifter.

Powered by Cornerstone