Hvem er vi?

Historie

Brunlanes Frikirke er et navn som stort sett er benyttet etter 1954. Det var 2.mai 1954 at menigheten innviet sitt nye kirkebygg som fikk navnet Brunlanes Frikirke.

Menigheten ble dannet i 1888 og overtok da Aske bedehus som sitt forsamlingslokale.

I 1917 kjøpte menigheten kirkebygget til Langesund Frikirke og satte det opp på Holhjem. Bygget fikk navnet Holhjem Frikirke og var i bruk til 1954.

I 1953-54 ble begge kirkene revet og menigheten samlet seg om det nye kirkebygget ved Guslandsvingen som de kalte Brunlanes Frikirke.

 

Visjon


Vi vil se OPPOVER mot ham som er skaperen og frelseren.

  • Vi vil at vårt arbeid skal preges av åpenhet over for Gud og hans ord
  • Her finner vi hvile, kjærlighet, hjelp og inspirasjon.

Vi vil se INNOVER mot oss selv og lære oss selv å kjenne.

  • Vi vil at vårt arbeid skal preges av fellesskap bygget i kjærlighet til hverandre
  • Da ser vi behov for tilgivelse og oppreisning.

Vi vil se UTOVER mot våre medmennesker

  • Vi vil at vårt arbeid skal preges av viljen til å vinne nye mennesker for Jesus.
  • Vi vil at mennesker skal lære Jesus å kjenne og finne sin plass i fellesskapet av de troende.

 

Powered by Cornerstone