Visjon

Vi vil se OPPOVER mot ham som er skaperen og frelseren.
Vi vil at vårt arbeid skal preges av åpenhet over for Gud og hans ord
Her finner vi hvile, kjærlighet, hjelp og inspirasjon.

Vi vil se INNOVER mot oss selv og lære oss selv å kjenne.
Vi vil at vårt arbeid skal preges av fellesskap bygget i kjærlighet til hverandre
Da ser vi behov for tilgivelse og oppreisning.

Vi vil se UTOVER mot våre medmennesker
Vi vil at vårt arbeid skal preges av viljen til å vinne nye mennesker for Jesus.
Vi vil at mennesker skal lære Jesus å kjenne og finne sin plass i fellesskapet av de troende.

Powered by Cornerstone